Yekta Güngör Özden – Karanlık

0
12
Yekta Güngör Özden

-Yaşam aydınlığı varlık güvencesidir.-

Güneşsiz, aysız, yıldızsız gökyüzü, ışıksız ortam değil, hastalık, yalnızlık, aldanış, düş kırıklığı, kırgınlık, karışıklık, sorunlar ve yaşam karanlığıdır. Sağlık ve mutluluk yaşamın özgün tadı, kaynağı ve dayanağıdır. Yakınların ve çevrenin katkısı bunun mayasıdır. İçtenliğe, güven ve özveriye dayalı bağ, gücümüz ve başyastığımızdır. Aykırılıklar, haksızlıklar, hukuksuzluklar, döneklikler, sapkınlıklar, çekemezlikler, kıskançlıklar, dedikoduculuklar, yıkıcılıklar, yalancılıklar, yaltakçılıklar, şakşakçılıklar, terbiyesizliklerle vefasızlıklar yaşam kıvancımızı düşürüp kıran aymazlıklar, tutarsızlıklardır. Karşılıklı güvenin, inanın, yakınlığın yaşam gücü olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız.

Toplumsal yaşam aydınlığını azaltıp karartan tutum ve davranışlar kişilik bozukluğu, yetersizliği, bilgi, görgü ve terbiye düzensizliğinden kaynaklanır. İlişkilerin düzensizliği, yetersizliği ve karışıklığı yaşam karanlıklarının başlıca nedenidir. Geçici dünya sürecini, karışık dönemleri çekilir kılan yakınlıklar, sıcaklıklar ve kimi kıvanç veren durum ve tutumlar yaşam aydınlığının kaynaklarıdır. Ne var ki, çoğumuz demek yanlış olmaz sanıyorum, birbirimizin ve yaşamın değerini bilmiyoruz. Tutum ve davranış kusurlarımız bu gerçeğin en sağlam kanıtıdır. Ayrılıklar, taşkınlıklar, dargınlıklar, tartışmalar, çatışmalar ve karşıtlıklar bu durumun acısıdır. Yalnız siyasal alanda değil, hemen hemen her alanda ve konuda “çekemezlik” denilen anlamsız ve sakıncalı yarışma çoğu zaman düşüncesiz biçimde sürdürülmektedir. Yaşam karanlığının kaynağı da sorumlusu da kıyımına uğrayanı da bizleriz.

Karşılıklı ilişkilerimize yeterli özeni gösterdiğimizi içtenlikle savunabiliyorsak “vicdan huzuru” denilen mutluluk hakkımız olur. Nedense birbirimize karşı gereken duyarlık ve özeni yeterli biçimde ve düzeyde gösteremiyoruz. Oysa en etkin ve en değerli yaşam güçlerinin başında içtenlikli yakınlık gelir. Yalnızlık, en büyük, en koyu karanlıktır. Yaşam aydınlığı en büyük, en değerli sağlık ve yarınlar güvencesidir.

Karşılıklı anlayış, dayanışma yaşam aydınlığının olmazsa olmazlarıdır. Birbirimize karşı tutum ve davranışlarımızda içtenlik ve özen kendi kişiliğimizin saygınlık belirtisi olmakla birlikte çocuklarımıza örnek olacak soyluluktur. Yalnız kendisini düşünüp yakınlarını ve çevresini gözardı etme ilkelliği, insanlık dışı bir tutumdur. Değişik nedenli çıkar ve gösteri çıkışları, kişisel arsızlık ve terbiyesizliktir. Toplumsal aydınlık hepimizin amacı ve ilkesi olmalıdır. Toplumsal barış, ulusal birliğin mayasıdır. Bu değerleri gözardı eden kişisel saplantılar ve çıkışlarla, partizanlık tutarsızlıkları topluma karşı işlenmiş suçlardır. Sert ve yakışıksız sözler, çirkin, gereksiz ve yersiz suçlamalar toplumsal barış yıkıcılığıdır. Bunun da hiç kimseye bir yararı, bir getirisi yoktur. Tersine, tam bir insanlık karşıtlığıdır, ilkellik, hatta hayınlıktır.

Leave a reply