Resmi Gazete’de bugün

0
10

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 7567)

YÖNETMELİK

– Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Leave a reply