Resmi Gazete’de bugün (1 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri

0
7


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8599)

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8600)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8601)

– Türkiye Cumhuriyeti ile Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Arasında Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8602)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşmasının İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8603)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8604)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8605)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8606)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8607)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8608)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8609)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8610)

– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8611)

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/169, 170, 171, 172, 173)

YÖNETMELİK

– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Dış İlişkiler ve Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2024 Tarihli ve 12632, 12633, 12634, 12635 Sayılı Kararları

– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/05/2024 Tarihli ve 12656, 12657, 12658, 12659, 12660, 12661, 12662, 12663, 12665, 12667 Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 5. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük DeğerleriSource link

Leave a reply